SZEROKA GAMA WENTYLATORÓW OSIOWYCH
WYSOKA JAKOŚĆ POPARTA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Certyfikaty


Wentylatory MaEr posiadają znak CE oraz spełniają normy:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/EC   (Dyrektywa niskonapięciowa)