SZEROKA GAMA WENTYLATORÓW OSIOWYCH
WYSOKA JAKOŚĆ POPARTA WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Gwarancja


WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wentylatorów osiowych marki MaEr, dystrybuowanych w Polsce przez TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o. i sprzedawanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunkiem akceptacji gwarancji jest zapewnienie w okresie gwarancyjnym prawidłowe środowisko pracy wentylatora.

3. Generalny dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od terminu sprzedaży urządzenia przez dystrybutora.

4. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: przedstawienie dowodu zakupu urządzenia; użytkowanie wentylatora zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

5. Wady fabryczne urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez Autoryzowany Serwis MaEr, przy pomocy części zamiennych dostarczonych przez dystrybutora.

6. Gwarancja nie obejmuje części urządzenia, podlegające naturalnemu zużyciu, wskutek eksploatacji urządzenia.

7. Gwarancja traci ważność w przypadku: wadliwego montażu; dokonywania nieautoryzowanych napraw; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.

8. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.

9. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.

10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od wytwórcy urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.

11. Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.